Markpool

Markpool | Nedgrävd pool

Om det finns förutsättningar på er villatomt att gräva ut för en pool är detta att föredra. Hålet som skall grävas behöver vara någon decimeter större än yttermåtten på själva poolkonstruktionen. Kolla noggrant om ni har berg på er tomt! Att spränga kan bli kostsamt om det visar sig att det är mycket att spränga. Rent estetiskt är det lättare att få en markpool att harmoniera med övriga trädgården. Fördelar med en markpool / grävd pool är också att det är mycket enklare att få till en lösning med ett pooltak.

  • Måste jag spränga? Kostnad för detta?
  • Vill jag ha ett pooltak?
  • Hur vill jag ansluta altanen till poolen?