Ovanmarkspool

Ovanmarkspool – Pool ovan mark

En ovanmarkspool eller pool ovan mark passar bra när det inte går att gräva eller om det är så att man vill ansluta en altan i högre nivå med en pool. Fördelen med en ovanmarkspool är dessutom att det blir en lägre investering, jämfört med en grävd pool.

pool ovan mark